Θέμα: Παράβολα συμμετοχών διοργάνωσης στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού

Το σωματείο ΦΙ.Μ.Α. ανακοινώνει ότι για τα παράβολα συμμετοχών της διοργάνωσης στο Ελληνικό, για τους συμμετέχοντες που έκαναν πέρασμα θα συμψηφιστεί ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής σε διοργανώσεις του σωματείου μέσα στο 2014 που αυτοί θα επιλέξουν.

Για τους συμμετέχοντες που ενώ προσήλθαν στην γραμματεία, δεν έκαναν κανένα πέρασμα υπάρχουν 2 επιλογές

1)       Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν μπορούν να συμψηφίσουν ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής σε διοργανώσεις του σωματείου μέσα στο 2014 που αυτοί θα επιλέξουν.

2)       Όσοι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να συμψηφίσουν το παράβολο συμμετοχής τους σε επόμενες διοργανώσεις μέσα σε όλο το 2014, θα τούς θα επιστραφεί το ήμισυ του παραβόλου χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού του υπολοίπου σε επόμενες διοργανώσεις.

Παρόλο ότι όλα τα έξοδα της διοργάνωσης παραμένουν σαν αυτή να ολοκληρώθηκε, παρόλο το ισχύον καθεστώς ότι η διοργάνωση εφόσον ξεκίνησε και άσχετα με το πότε διακόπηκε δεν γίνεται ούτε επιστροφή, ούτε συμψηφισμός παραβόλων σε επόμενες διοργανώσεις, το σωματείο της ΦΙ.Μ.Α. αποφάσισε στις ανωτέρω λύσεις για την ολική ή την μερική ικανοποίηση των συμμετεχόντων άσχετα με την οικονομική ζημιά που υπέστη το ίδιο.

Όποιοι συμμετέχοντες είναι ή επιλέξουν τον συμψηφισμό, σε επόμενες διοργανώσεις δεν έχουν παρά να αναφέρουν στο Emailδήλωσης συμμετοχής τους και τα στοιχεία της συμμετοχής τους στην διοργάνωση του Ελληνικού.

Όποιοι συμμετέχοντες επιλέξουν την επιστροφή του 50% του παραβόλου χωρίς το δικαίωμα του συμψηφισμού του υπολοίπου, θα πρέπει από το διάστημα 24/02 έως και 28/02 να στείλουν Mailστο fimaclub@gmail.comμε το ονοματεπώνυμο τους, την κατηγορία που είχαν δηλώσει συμμετοχή, την τράπεζα και αριθμό λογαριασμού στο όνομά τους.