Η Proaction γνωστοποιεί στους φίλους αγωνιζόμενους που θα συμμετέχουν στα Drag Days που αυτή θα διοργανώσει μέσα στο 2013, ότι μειώνει το παράβολο συμμετοχής σε αυτά από τα 80€ στα 60€ σε ένδειξη συμπαράστασης των φίλων αγωνιζομένων, που παρόλες τις δυσκολίες των καιρών την τιμούν με την συμμετοχή τους. Από την παροχή αυτή θα εξαιρεθεί ο αγώνας του Ελληνικού, εάν πραγματοποιηθεί, για λόγους κόστους του χώρου.