Ο Α.Σ.Η. προκηρύσσει για το 2009 επαμοιβόμενο Κύπελλο Πολυνίκους Dragster .Το Κύπελλο θα περιλαμβάνει 4 αγώνες Dragster Auto-Moto που ημερομηνίες και τοποθεσίες διεξαγωγής τους θα ανακοινωθούν εγκαίρως .Η βαθμολογία σε κάθε κλάση εφ’ όσον εκκινούν 5 και άνω αγωνιζόμενοι είναι 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 , για 4 αγωνιζόμενους είναι 18-15-13-11 , για 3 αγωνιζόμενους είναι 16-13-11 και για 2 αγωνιζόμενους είναι 14-11 . Δεν υπάρχει βαθμολογία για λιγότερους από 2 εκκινούντες στην κλάση .Νικητές θα είναι οι 6 πρώτοι αγωνιζόμενοι αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας μαζί , που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς σε μία από τις κλάσεις ή ομάδες που θα συμμετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου και παίρνουν τα εξής : 1ος Νικητής : Κύπελλο , 2000€  σε μετρητά και 1500€ σε δώρα 2ος Νικητής : Κύπελλο , 1500€  σε μετρητά και 1000€ σε δώρα 3ος Νικητής : Κύπελλο , 1200€  σε μετρητά και  800€ σε δώρα 4ος Νικητής : Κύπελλο ,  900€  σε μετρητά και   500€ σε δώρα 5ος Νικητής : Κύπελλο ,  700€  σε μετρητά και   300€ σε δώρα 6ος Νικητής : Κύπελλο ,  500€  σε μετρητά και   300€ σε δώρα Για κάθε αγώνα από τους 4 που δεν θα πραγματοποιηθεί για οποιαδήποτε αιτία ή δεν θα μετρήσει βαθμολογικά λόγω συμμετοχών κάτω του ορίου βαθμολόγησης του αγώνα , τα αναγραφόμενα πριμ σε μετρητά και σε δώρα θα μειώνονται κατά 25% . Απαραίτητη προϋπόθεση για να μετρήσει βαθμολογικά κάθε ένας από τους αγώνες του Κυπέλλου είναι τουλάχιστον 70 συνολικά συμμετοχές αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας σε κάθε αγώνα . Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων οδηγών προηγούνται οι οδηγοί που έχουν καλύτερες βαθμολογίες σε άλλες κατηγορίες που μπορεί οι ίδιοι να συμμετέχουν . Ίδιος οδηγός σε διαφορετική κατηγορία , μέσα στην εξάδα δεν επαμοίβεται δύο φορές και μπαίνει ο αμέσως επόμενος οδηγός . Απαραίτητη προϋπόθεση για να μετρήσει το Κύπελλο είναι η τέλεση και η επίτευξη βαθμολογικής προσμέτρησης 2 τουλάχιστον αγώνων . Δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο έχουν όλοι οι Έλληνες οδηγοί . Οι παροχές που δίδονται σε όλους τους συμμετέχοντες στο κύπελλο είναι 10% έκπτωση στα καθοριζόμενα από την ΕΛΠΑ παράβολα συμμετοχών και 30% έκπτωση στις ατμοπλοϊκές μετακινήσεις ατόμων ,τρέιλερ , οχημάτων και Van , στην γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο-Πειραιάς με τις Μινωικές γραμμές . Η τοποθέτηση λογοτύπων χορηγού της οργάνωσης είναι υποχρεωτική για τον αγωνιζόμενο στις εμπρός πόρτες των αυτοκινήτων επάνω από τους αριθμούς συμμετοχής και στα εμπρός φτερά των αυτοκινήτων όπως και σε εμφανή σημεία επιλογής του Οργανωτή , στις μοτοσικλέτες . Οι απονομές των επάθλων και των πριμ , θα γίνουν στην αρχή του επόμενου χρόνου σε χρόνο και χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως . Οτιδήποτε άλλο θέμα ή αλλαγή προκύψει και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται από τους οργανωτές .