Το φετινό πανελλήνιο πρωτάθλημα Valvoline  Drift έχει πάρε φωτά ,  μιας και η πρώτη 8αδα μέχρι τώρα είναι πολύ ρευστή και όλα είναι δυνατόν να γίνουν.
Μετα τον απίστευτο 3ο γυρο του Μαραθώνα , ο 4ος γύρος θα πάει στο αεροδρόμιο του Πύργου στο Επιτάλιο το σκ 7-8 Ιουλίου.

Η Pro Action για άλλη μια φορά θα σχεδιάσει χιλιομετράτη διαδρομή και με άλμα !! ώστε το θέαμα και η οδηγικη απόλαυση  να απογειωθεί για άλλη μια φορά !!

Οι συμμετοχές αναμένονται για άλλη μια φορά πολλές και δυνατές από ολόκληρη την Ελλάδα.

Το αεροδρόμιο του Επιταλιου θα περιμένει οδηγούς και θεατές για ένα καυτο διήμερο με τρελά περάσματα και μάχες που δεν έχετε ξαναδεί . . .

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 11/06/2018 10.00 Γραμματεία
Λήξη Εγγραφών Παρασκευή 02/07/2018 24.00 Γραμματεία
Διοικητικός & ΑρχικόςΤεχνικός Έλεγχος Σάββατο 07/07/2018 10.00-12.00 Γραμματεία
Υποχρεωτική Ενημέρωση Αγωνιζομένων Σάββατο 07/07/2018 12.00&17.00 Εκκίνηση
Ελεύθερα περάσματα Σάββατο 07/07/2018 12.30-17.00 Διαδρομή
Βαθμολογημένα περάσματα Σάββατο 07/07/2018 17.30 Διαδρομή
Υποχρεωτική Ενημέρωση Αγωνιζομένων Κυριακή 08/07/2018 11.00 Εκκίνηση
Ελεύθερα περάσματα Κυριακή 08/07/2018 11.30-14.00 Διαδρομή
Έναρξη αγώνων Κυριακή 08/07/2018 15.00 Διαδρομή
Απονομές Κυριακή 08/07/2018 20.00 Εκκίνηση

Απονομή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί:

Α) μέχρι την Πέμπτη 05/07/2018 στα γραφεία της ΦΙΜΑ

Β) Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στις 06-07 και 08/07/2018 στο χώρο του αγώνα.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών.

Υποχρεωτική ενημέρωση των αγωνιζομένων (briefing)

O Aλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Η παρουσία του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική.

 • – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ΦΙΜΑ σε συνεργασία με την Art Of Speed μετά από έγκριση της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ οργανώνει τον 4ο αγώνα ΠΠDrift που θα διεξαχθεί στo αεροδρόμιο του Επιτάλιου στον Πύργο Ηλείας.

 

Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

β.      Του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (ΕΑΚ), των παραρτημάτων του και των εγκυκλίων της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

γ.    Του Γενικού Κανονισμού DRIFT 2018

δ.    Του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού

 

1.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος                                                    Κουφολιάς Αθανάσιος

Νικολούλιας Μιχάλης

Διακάκης Μανώλης

 

1.3  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Παρατηρητής-Πρόεδρος Αγωνοδικών              Τσέτσος Κώστας

 

Αλυτάρχης                                                     Διακάκης Μανώλης

 

Γραμματέας του Αγώνα                                   Σπυρόπουλος Σπύρος

 

Τεχνικοί Έφοροι                                              Κουφός Γιάννης

 

Βαθμολογητές                                                Σαράφης Γιώργος-Διακάκης Νικηφόρος-Μήτσος Μιχάλης

 

Κριτής εκκίνησης                                            Αποστολόπουλος Θεόδωρος

Κριτής επιτάχυνσης                                         Πλουμή Ευαγγελία

Κριτής επιτήρησης των διαδρομών                    Σταυρίδης Νεκτάριος

Κριτής μέτρησης ταχύτητας με ραντάρ              Τσούλου Ελένη

 

 • ΓΕΝΙΚΑ

O αγώνας μετράει σαν 4ος αγώνας στο ΠΠDrift 2018 προκηρυγμένο από την ΟΜΑΕ.

 

 • – ΠΙΣΤΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θέση: Περιοχή Επιτάλιο

Τηλέφωνο: 2815104099

Φαξ:2815104087 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Μήκος της διαδρομής: 700μ 

Πλάτος της διαδρομής: 10μ 

 

 • – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και έγκυρο Αθλητικό Δελτίο της ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα  της ΟΜΑΕ και εμπίπτει στις προϋποθέσεις του ΓΚ DRIFT 2018.

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή αυτός δεν επιβαίνει του αυτοκινήτου, κάθε υποχρέωση του βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Συμμετοχής.

 • – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) (Εγκύκλιος 6 και επόμενες).

H δήλωση  πρέπει  να  υποβληθεί  μέχρι  την  Παρασκευή  της  προηγούμενης  από  τον  αγώνα εβδομάδας.

 • Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος μπορεί όμως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο της ίδιας κλάσης μέχρι τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, το αυτοκίνητο αυτό μπορεί μετά από πρόταση των Τεχνικών Εφόρων και απόφαση Αγωνοδικών να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται ή να μην γίνει αποδεκτό.

 • H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου, ή οδηγού εξηγώντας τους λόγους της άρνησης της (Άρθρο 9.5 EAK). Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.
 • Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων και/ή ο οδηγός αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωσιδικίες, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα.
 • Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από εξήντα (60) συμμετοχές και λιγότερες από δέκα πέντε (15).

 

 • – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται από την εγκύκλιο 3/2018 της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ ως εξής:

  Πληρωμή μέσω ΣΔΔΑ Πληρωμή στο Σωματείο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PRO Παράβολο ασφάλισης 30 Παράβολο συμμετοχής 100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LEGAL Παράβολο ασφάλισης 40 Παράβολο συμμετοχής 140

      

Πληρωμή στο Σωματείο

Tο παράβολο συµµετοχής μπορεί να πληρωθεί είτε στο γραφείο του Σωματείου, είτε στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης:

Στοιχεία τραπέζης:           ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Όνομα  λογαριασμού:       Φίλοι Μηχανοκίνητων Αθλοπαιδιών

Αριθμός λογαριασμού:

ΙΒΑΝ:                             GR69 0172 7530 0057 5308 3098 704

 

Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και ασφάλιση των αγωνιζόμενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους. Η ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησης τους και παύει να ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.

 

 • – ΠΛΗΡΩΜΑ

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα στο αυτοκίνητο θα επιβαίνει μόνον ο οδηγός. Κανείς αγωνιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να διαγωνισθεί με δύο αυτοκίνητα.

Αντίθετα το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους αγωνιζόμενους.

Αυτό όμως πρέπει να δηλώνεται με χωριστή δήλωση συμμετοχής. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι αγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και να συμμορφώνονται αναντίρρητα με τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Αλυτάρχη, του Αγωνοδίκη και των Εφόρων του αγώνα.

 

 • – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 • Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Άρθρο 13 και επόμενα).
 • Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το παράβολο ένστασης. Το παράβολο ένστασης πρέπει να είναι ισόποσο του παραβόλου συμμετοχής.  Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τους Αγωνοδίκες. Το παράβολο  ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.
 • Ενστάσεις για την διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται μέχρι 15 λεπτά μετά την λήξη του τεχνικού ελέγχου ή μετά τη λήξη του αγώνα της κλάσης.
 • Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι 30 λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 

 • Oι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με τον EAK (Άρθρο 15.2). Tο παράβολο της έφεσης ορίζεται στα 1000 €, καταβάλλεται με την υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης και δεν επιστρέφεται αν τελικά η έφεση δεν υποβληθεί. Βλέπε Εγκύκλιο 3 § 1.8

 

 • – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Θα ανακοινωθεί Γενική Κατάταξη για τα διπλά περάσματα και ανά κλάση για τα μονά.

 

 • – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 

 • – ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις (3) πρώτους κάθε κατηγορίας διπλών περασμάτων – PRO και μονών περασμάτων – STREET LEGAL .

 • ΑΠΟΝΟΜΗ

H απονομή των Επάθλων θα γίνει μετά την λήξη του αγώνα, στον χώρο του αγώνα στις 20.00

Ο οδηγός που κατατάσσεται και βραβεύεται είναι υποχρεωτικό να παρευρίσκεται στην τελετή απονομής του εκάστοτε αγώνα. Σε περίπτωση απουσίας του από την τελετή απονομής, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, ο Αγωνοδίκης θα επιβάλει χρηματική ποινή ύψους 200€.