Το σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου ο ΑΣΗ υπο την αιγίδα της ΟΜΑΕ και την βοήθεια του Δήμου Μαραθώνα θα διοργανώσει τον 1ο αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος drift στον γνωστό χώρο δίπλα στον Μαραθώνα.
Το πρωτάθλημα και φέτος αναμένεται πολύ συναρπαστικό μιας και πολλοί οδηγοί έχουν αναβαθμίσει αγωνιστικά και οδηγικές ικανότητες !!
Η καλύτεροι Έλληνες drifters ετοιμάζονται πυρετωδώς για την πρώτη μάχη του 2020 !!
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το αθλητικό τους δελτίο ανανεωμένο.
Καλό αγώνα σε όλους

 

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΠDRIFT 2020 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

04-05/07/2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 01/06/2020 10.00 Γραμματεία
Λήξη Εγγραφών Παρασκευή 26/06/2020 24.00 Γραμματεία
1ος Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Παρασκευή 03/07/2020 16.00-19.30 Γραμματεία
2ος Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Σάββατο 04/07/2020 08.30-10.00 Γραμματεία
Ελεύθερα περάσματα 1ο σκέλος Σάββατο 04/07/2020 10.00-15.00 Διαδρομή
1η Ενημέρωση Αγωνιζομένων Σάββατο 04/07/2020 15.00 Εκκίνηση
Ελεύθερα περάσματα 2ο σκέλος Σάββατο 04/07/2020 15.30-19.30 Διαδρομή
Βαθμολογημένα περάσματα LEGAL Σάββατο 04/07/2020 15.30-17.30 Διαδρομή
Βαθμολογημένα περάσματα PRO Σάββατο 04/07/2020 17.30-19.30 Διαδρομή
Ελεύθερα twin περάσματα Κυριακή 05/07/2020 10.00-12.00 Διαδρομή
2η Ενημέρωση Αγωνιζομένων Κυριακή 05/07/2020 12.00 Διαδρομή
Έναρξη μαχών LEGAL-PRO Κυριακή 05/07/2020 12.30-18.00 Διαδρομή
Απονομές Κυριακή 05/07/2020 18.20 Εκκίνηση

Απονομή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί:

Α) μέχρι την Πέμπτη 18/06/2020 στα γραφεία του ΑΣΗ

Β) Την Παρασκευή το Σάββατο και την Κυριακή στις 19,20 και 21/06/2020 στο χώρο του αγώνα.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών.

Υποχρεωτική ενημέρωση των αγωνιζομένων (briefing)

O Aλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Η παρουσία του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 1.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • ΟΡΙΣΜΟΣ

Ο ΑΣΗ μετά από έγκριση της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ οργανώνει τον 1ο αγώνα ΠΠDrift 2020 που θα διεξαχθεί στην περιοχή Μπέη του Δήμου Μαραθώνα στις 04-05/07/2020.

Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

β.      Του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (ΕΑΚ), των παραρτημάτων του και των εγκυκλίων της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

γ.    Του Γενικού Κανονισμού DRIFT 2020

δ.    Του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού

1.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος                                                       Διακάκης Μανώλης

Μέλος                                                            Τζάρου Ιωάννα     

1.3  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Παρατηρητής-Πρόεδρος Αγωνοδικών             ……………………..

Αλυτάρχης                                                     Διακάκης Μανώλης

Γραμματέας του Αγώνα                                   Τζάρου Ιωάννα

Τεχνικοί Έφοροι                                              Σπηλιωτόπουλος Μίλτος

Βαθμολογητές                                                Διακάκης Νικηφόρος-Καρακίτσος Διονύσης-Μήτσου Μιχάλης

Κριτής εκκίνησης                                            Μανιαδής Μάνος

Κριτής επιτάχυνσης                                         Πλουμή Ευαγγελία

Κριτής επιτήρησης των διαδρομών                    Σταυρίδης Νεκτάριος

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ

O αγώνας μετράει σαν 1ος αγώνας στο ΠΠDrift 2020 προκηρυγμένο από την ΟΜΑΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΙΣΤΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Θέση: Περιοχή Μπέη Μαραθώνα

Τηλέφωνο: 2815104099

Φαξ:2815104087 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Μήκος της διαδρομής: 560μ 

Πλάτος της διαδρομής: 10-12μ 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και έγκυρο Αθλητικό Δελτίο της ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα  της ΟΜΑΕ και εμπίπτει στις προϋποθέσεις του ΓΚ DRIFT 2020.

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή αυτός δεν επιβαίνει του αυτοκινήτου, κάθε υποχρέωση του βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Συμμετοχής.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) (Εγκύκλιος 6 και επόμενες).

H δήλωση  πρέπει  να  υποβληθεί  μέχρι  την  Παρασκευή  της  προηγούμενης  από  τον  αγώνα εβδομάδας.

 • Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος μπορεί όμως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο της ίδιας κλάσης μέχρι τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, το αυτοκίνητο αυτό μπορεί μετά από πρόταση των Τεχνικών Εφόρων και απόφαση Αγωνοδικών να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται ή να μην γίνει αποδεκτό.

 • H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου, ή οδηγού εξηγώντας τους λόγους της άρνησης της (Άρθρο 9.5 EAK). Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.
 • Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων και/ή ο οδηγός αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωσιδικίες, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα.
 • Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από εξήντα (60) συμμετοχές και λιγότερες από δέκα πέντε (15).
 • Ο κάθε οδηγός δικαιούται να βάλει στον χώρο 2 άτομα για την ομάδα του δωρεάν. Πιθανή δεύτερη συμμετοχή δεν προϋποθέτει επί πλέον δωρεάν άτομα για την ομάδα του οδηγού.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται στα 150€ για την κατηγορία PRO και στα 120€ για την κατηγορία LEGAL.

           

Πληρωμή στο Σωματείο

Tο παράβολο συµµετοχής μπορεί να πληρωθεί είτε στο γραφείο του Σωματείου, είτε στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης:

Στοιχεία τραπέζης:           ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Όνομα  λογαριασμού:       Αγωνιστικός Σύλλογος Ηρακλείου

Αριθμός λογαριασμού:

ΙΒΑΝ:                             GR69 0172 7530 0057 5308 3098 704

Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και ασφάλιση των αγωνιζόμενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους. Η ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησης τους και παύει να ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΑ

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα στο αυτοκίνητο θα επιβαίνει μόνον ο οδηγός. Κανείς αγωνιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να διαγωνισθεί με δύο αυτοκίνητα.

Αντίθετα το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους αγωνιζόμενους.

Αυτό όμως πρέπει να δηλώνεται με χωριστή δήλωση συμμετοχής. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι αγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και να συμμορφώνονται αναντίρρητα με τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Αλυτάρχη, του Αγωνοδίκη και των Εφόρων του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 • Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Άρθρο 13 και επόμενα).
 • Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και συνοδεύονται υποχρεωτικά από το παράβολο ένστασης. Το παράβολο ένστασης πρέπει να είναι ισόποσο του παραβόλου συμμετοχής. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τους Αγωνοδίκες. Το παράβολο ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.
 • Ενστάσεις για την διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται μέχρι 15 λεπτά μετά την λήξη του τεχνικού ελέγχου ή μετά τη λήξη του αγώνα της κλάσης.
 • Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι 30 λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
 • Oι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με τον EAK (Άρθρο 15.2). Tο παράβολο της έφεσης ορίζεται στα 1000 €, καταβάλλεται με την υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης και δεν επιστρέφεται αν τελικά η έφεση δεν υποβληθεί. Βλέπε Εγκύκλιο 3 § 1.8

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

Θα ανακοινωθεί Γενική Κατάταξη για τα διπλά περάσματα και ανά κλάση για τα μονά.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΘΛΑ   

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τέσσερεις (4) πρώτους όλων των κατηγοριών.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΝΟΜΗ

H απονομή των Επάθλων θα γίνει μετά την λήξη του αγώνα, στον χώρο του αγώνα.