Στις 23 Μαίου η ΦΙ.Μ.Α. διοργανώνει επίδειξη Face to Face στα Χανιά , στην περιοχή Μουρνιών . Το είδος αυτό του event είναι τελείως νέο και αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ανατροπές στα προγνωστικά της κάθε διοργάνωσης . Οι διοργανώσεις Face to Face θα μετρούν στο ίδιο κύπελλο με τα GP Tuning ή αλλιώς SUPERLAP που έχει προκυρήξει η ΦΙ.Μ.Α. για το 2010 . Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2815009339 και 2810301289 . Ακολουθούν πρόγραμμα και κανονισμός με πλήρη επεξήγηση της διαδικασίας του νέου αυτού event .   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη συμμετοχών                   21/05/2010      20.00 Δ. έλεγχος                               23/05/2010      14.00-15.30 Ενημέρωση συμμετεχόντων   23/05/2010      16.00 Qualify                                     23/05/2010      16.30 Ladders                                    23/05/2010       Μετά τα Qualify Ladders                                    23/05/2010       μετάτο πέρας των Qualify Αποτελέσματα-Απονομές        23/05/2010       μετά το πέρας των Ladders   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η γραμματεία και ο πίνακας ανακοινώσεων θα λειτουργούν έως και την 21/05 στα γραφεία του συλλόγου , Ηρακλή 45 Ηράκλειο Κρήτης , όλες τις ημέρες εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 18.00 – 20.00 . Στις 23/05 η γραμματεία και ο πίνακας ανακοινώσεων θα λειτουργούν από τις 13.00 έως τις 23.00 στον χώρο της επίδειξης . Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την γραμματεία για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών και να ενημερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 1 . ΟΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΣΤΕΛΕΧΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΦΙ.Μ.Α. , τηλ 2810 301289 φαξ 2815 009339 οργανώνει επίδειξη οχημάτων ειδικής κατασκευής Face to Face που θα διεξαχθεί στις 23-05 στο Καρτόδρομο Mega Drive στις Μουρνιές Χανίων . Η επίδειξη θα γίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και θα είναι η 1η του θεσμού Face to Face Cup 2010 . Βαθμολογικά η επίδειξη θα μετράει στο κύπελλοGP-FF 2010 που έχει προκηρυχθεί από την ΦΙ.Μ.Α. 1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παπαδάκης Γιώργος-Διακάκης Μανώλης-Μανιάς Γιάννης 1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Αγωνοδίκης : Πρίντεζη Έλενα – Αλυτάρχης : Διακάκης Μανώλης – Γραμματέας : Πλουμή Ευαγγελία Η διοργανώτρια λέσχη , η Οργανωτική Επιτροπή και οι οδηγοί της επίδειξης δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια της . Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες . ΑΡΘΡΟ 2 . ΓΕΝΙΚΑ –ΔΙΑΔΡΟΜΗ -ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Η επίδειξη είναι ένας διαγωνισμός κάλυψης μίας διαδρομής που εκκινεί από στάση και τερματίζει flying . Στην διαδρομή αυτή συμμετέχουν συγχρόνως 2 οχήματα τα οποία έχουν διαφορετικό σημείο εκκίνησης – τερματισμού το καθένα . Η εκκίνηση δίδεται με μια ηλεκτρονική συσκευή που αποκαλείται Christmas Tree . Οι οδηγοί στήνονται με τις δέσμες δύο φωτοκύτταρων που μπλοκάρουν τους μπροστινούς τροχούς του οχήματος . Ανάβουν τρία πορτοκαλί φώτα και μόλις αυτά σβήσουν και ανάψει ένα πράσινο αυτοί εκκινούν . Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το άναμμα του πράσινου φωτός μέχρι την απελευθέρωση της δέσμης του φωτοκύτταρου της εκκίνησης που ενεργοποιεί και την έναρξη του χρονομέτρου , λέγεται χρόνος αντίδρασης (RT) ενώ το χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση του χρονομέτρου έως την ενεργοποίηση του φωτοκύτταρου τερματισμού λέγεται χρόνος κάλυψης της διαδρομής (ΕΤ) . Το 1ο σκέλος της επίδειξης είναι τα Qualify . Σε αυτό οι οδηγοί πραγματοποιούν 1 γύρο από σε κάθε σημείο εκκίνησης (δηλαδή 2 συνολικά γύρους) στους οποίους δεν μετράει ο χρόνος αντίδρασης (RT) παρά μόνο ο χρόνος κάλυψης της διαδρομής (ΕΤ) . Ο καλύτερος χρόνος (ΕΤ) από τους 2 γύρους του κάθε οδηγού , εφόσον αυτός τον προκρίνει , τον κατατάσσει και τον τοποθετεί αυτόματα με το ζευγάρι του για το 2ο σκέλος της επίδειξης που είναι τα Ladders , των οποίων τα ζευγάρια σχηματίζονται σύμφωνα με το διεθνές σύστημα του παραλληλοδρομίου που είναι το ίδιο με αυτό του Dragster στην έκδοση Sportsman( Στην 8δα ο 1ος με τον 5ο , ο 2ος με τον 6ο , ο 3ος με τον 7ο και ο 4ος με τον 8οκαι στην 16δα ο 1ος με τον 9ο , ο 2ος με τον 10ο , ο 3ος με τον 11ο , ο 4ος με τον 12ο , ο 5ος με τον 13ο , ο 6ος με τον 14ο , ο 7ος με τον 15ο και ο 8ος με τον 16ο . ) . Οδηγός που καθυστέρησε με δική του υπαιτιότητα σε γύρο του Qualify δεν δύναται να τον επαναλάβει . Οδηγός που παρεμποδίστηκε σε γύρο Qualify από άλλο συμμετέχοντα ή οτιδήποτε άλλο χωρίς δική του υπαιτιότητα , δύναται να τον επαναλάβει από την ίδια θέση εκκίνησης κατόπιν απόφασης του Αλυτάρχη . Για τα Ladders κάθε κλάσης προκρίνονται το πολύ έως 8 οδηγοί που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους στα Qualify εφόσον στην κλάση αυτή έχουν κάνει Qualify έως και 15 οδηγοί και το πολύ έως 16 οδηγοί που πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους στα Qualify εφόσον στην κλάση αυτή έχουν κάνει Qualify από 16οδηγοί και πάνω . Πχ σε κλάση που στα Qualify εκκίνησαν 14 οδηγοί προκρίνονται οι 8 για τα Ladders ενώ οι 6 με τον μεγαλύτερο χρόνο αποκλείονται και δεν συνεχίζουν . Σε κλάση που στα Qualify εκκίνησαν 18 οδηγοί προκρίνονται οι 16 για τα Ladders ενώ οι 2 με τον μεγαλύτερο χρόνο αποκλείονται και δεν συνεχίζουν . Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά την κρίση του οργανωτή σε συνάρτηση με τον χρόνο που υπολείπεται για την λήξη της διοργάνωσης , πράγμα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα . Τα Ladders χωρίζονται σε 4 φάσεις για 16 προκριθέντες και σε 3 φάσεις για 8 προκριθέντες . Στα Ladders με τους 16 προκριθέντες , η 1η φάση λέγεται προ-προημιτελικός και σχηματίζονται από τους 16 προκριθέντες 8 ζευγάρια . Από τα 8 ζευγάρια του προ-προημιτελικού περνούν στην 2η φάση , τον προημιτελικό , 8 οδηγοί που σχηματίζονται σε 4 ζευγάρια . Από τα 4 ζευγάρια του προημιτελικού περνούν στην 3η φάση , τον ημιτελικό , 4 οδηγοί που σχηματίζονται σε 2 ζευγάρια . Τέλος από τα 2 ζευγάρια του ημιτελικού περνούν στην 4η φάση , τον τελικό , 2 οδηγοί που σχηματίζονται σε 1 ζευγάρι από το οποίο βγαίνει ο 1ος και ο 2ος νικητής . Στα Ladders με τους 8 προκριθέντες ακολουθείται η ίδια διαδικασία με μόνη διαφορά ότι αρχίζουμε από την 2η φάση , τον προημιτελικό . Η κατάταξη σε κάθε κλάση για τους οδηγούς μετά τον 1ο και τον 2ο του τελικού διαμορφώνεται βάσει της πιο κοντά προς τον τελικό φάσης που έφτασε ο κάθε οδηγός και τις επίδοσής του σε αυτήν . Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν τα Ladders σε κάποια ή κάποιες κλάσεις η κατάταξη σε αυτές βγαίνει σύμφωνα με τα Qualify . Τα Ladders θα ολοκληρώνονται σε κάθε κλάση μέχρι και τον τελικό και στην συνέχεια θα αρχίζει η επόμενη κλάση κ.ο.κ. . Κατά την διαδικασία των Qualify και των Ladders κάθε κλάσης στον χώρο αναμονής που θα βρίσκεται στην έξοδο των Pits , πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι οδηγοί με τα οχήματά τους που ανήκουν στην κλάση αυτή σε ετοιμότητα να διαγωνιστούν . Στα Ladders οι οδηγοί των ζευγαριών που έχουν σχηματιστεί από τα Qualify στήνονται στα δύο διαφορετικά σημεία εκκίνησης-τερματισμού με τον έχοντα την καλύτερη κατάταξη στα Qualify να επιλέγει το σημείο εκκίνησης-τερματισμού που θέλει να εκκινήσει . Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 8δας ή 16δας των Ladders και στην συνέχεια των υπολοίπων φάσεων και μέχρι τον τελικό , η επιλογή της διαδρομής στα νέα ζευγάρια που θα σχηματίζονται θα γίνεται από τον οδηγό που είχε την καλύτερη επίδοση στο τελευταίο πέρασμα που έκανε στα Ladders με το προηγούμενο ζευγάρι του . Στα Ladders μετράει το σύνολο του χρόνου αντίδρασης και του χρόνου κάλυψης της διαδρομής (RT)+(ΕΤ) , αυτός δε που τερματίζει πρώτος αποκλείει τον άλλο από το να συνεχίσει , ενώ ο νικητής προχωράει στα Ladders με νέα σχήματα ζευγαριών . 2.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ Η διαδρομή είναι μία πλήρης περιστροφή του Καρτόδρομου Mega Drive μήκους 650 μέτρων+15 μέτρα περίπου με 4 επιβραδύνσεις . 2.3 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Το σύστημα έχει δύο σειρές κάθετων φώτων παρέχοντας οπτικώς την αντίστροφη μέτρηση για κάθε οδηγό . Οι οδηγοί εκκινούν με το σβήσιμο τριών πορτοκαλί φώτων και το άναμμα ενός πράσινου φωτός . 2.3.2 ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Οι παρακάτω ξεχωριστές επιδόσεις καταγράφονται , με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου , σε κάθε πέρασμα για κάθε οδηγό . Ο χρόνος αντίδρασής του κατά την εκκίνηση (RT) , και ο χρόνος κάλυψης της διαδρομής (ΕΤ) . 2.3.3 ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ Όταν κατά την εκκίνηση του οδηγού ανάψει στην πλευρά του κόκκινο φως αυτό πάει να πει ότι ο οδηγός της συγκεκριμένης διαδρομής ξεκίνησε ενωρίτερα από το επιτρεπόμενο . Το γεγονός αυτό , στο σκέλος των Qualify δεν επηρεάζει και ο χρόνος του μετράει κανονικά για την πρόκριση του στα Ladders , τον αποκλείει όμως στο σκέλος των Ladders και δεν συνεχίζει πλέον . 2.3.4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Εάν κάποιος οδηγός καθυστερήσει να εκκινήσει πέραν των 10΄΄ μετά το σήμα εκκίνησης , αυτομάτως η προσπάθειά του ακυρώνεται και δεν επαναλαμβάνεται στο σκέλος των Qualify ενώ τον αποκλείει στο σκέλος των Ladders . Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο άλλος οδηγός του ζευγαριού οφείλει μόνον να τερματίσει για να προχωρήσει στην επόμενη φάση ασχέτως χρόνου κάλυψης της διαδρομής . Προσοχή όμως , ο χρόνος του θα μετρήσει για την επιλογή της εκκίνησης-τερματισμού στο επόμενο Ladders με το άλλο ζευγάρι που θα σχηματισθεί . Χρόνοι γύρου μεγαλύτεροι των 100 δευτερολέπτων (δηλαδή του 1.40) ακυρώνονται χωρίς δικαίωμα επανάληψης . Σε περίπτωση βροχής η ανωτέρω χρονομέτρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει και θα αντικατασταθεί με άλλη . ΑΡΘΡΟ 3 . ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Στην επίδειξη μπορεί να συμμετάσχει κάθε κάτοχος εν ισχύ διπλώματος τετράτροχου οχήματος . ΑΡΘΡΟ 4 . ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕΚΤΑ Στην επίδειξη γίνονται δεκτά όλα τα είδη τετράτροχων οχημάτων στα οποία δεν υπάρχει κανείς περιορισμός σε μετατροπές κινητήρα αναρτήσεων κτλ. μη υποκείμενα σε περιορισμούς homologation , εκτός από τα θέματα ασφάλειας και θορύβου που δεν πρέπει να πάνω από 90 db στις 5.000 στροφές . Τα οχήματα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες και κλάσεις . Κλάση E 1400 : έως 1400cc ατμοσφαιρικά Κλάση E 1600 : έως 1600cc ατμοσφαιρικά και έως 1400cc Turbo Nitro και Wankel Κλάση E 2000: έως 2000cc ατμοσφαιρικά και έως 1600cc Turbo Nitro και Wankel Κλάση E 2001 : Ανεξαρτήτου κυβισμού ατμοσφαιρικά , Turbo , Nitro και Wankel Κατηγορία Αγωνιστικών Κλάση Α 1400 : έως 1400cc ατμοσφαιρικά Κλάση Α 1600 : έως 1600cc ατμοσφαιρικά και έως 1400cc Turbo Nitro και Wankel Κλάση Α 2000: έως 2000cc ατμοσφαιρικά και έως 1600cc Turbo Nitro και Wankel Κλάση Α 2001 : Ανεξαρτήτου κυβισμού ατμοσφαιρικά , Turbo , Nitro και Wankel Αυτοκίνητα κατηγορίας Α θεωρούνται τα αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας της ΕΘΕΑ και που έχουν συμμετάσχει σε αγώνες Ραλλύ , Σπρίντ , Αναβάσεων και Ταχύτητας εντός και εκτός Κρήτης , φόρμουλες , πρωτότυπα και ιδιοκατασκευές . Αυτοκίνητα της κατηγορίας Ε μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία των Αγωνιστικών , αλλά όχι το αντίθετο . Τα ελαστικά είναι ελεύθερα σε όλες τις κατηγορίες . Κλάση στην οποία δεν εκκινούν τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα , αυτή συμπτύσσεται με την αμέσως μεγαλύτερη κλάση εκτός και εάν είναι η μεγαλύτερη κλάση . ΑΡΘΡΟ 5 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Γραμματεία της επίδειξης στo τηλ 2810301289 από τις 11.00-14.00 καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου ή αποστέλλονται στο E Mail [email protected] ώστε να σας αποσταλεί πίσω έγκαιρα έντυπο δήλωσης συμμετοχής . Άλλες πληροφορίες θα βρείτε στο site www.proactionracing.gr. Το παράβολο τηςεμπρόθεσμης συμμετοχής είναι 80€ και γίνεται έκπτωση 40€ για την 2η συμμετοχή σε άλλη κλάση ή κατηγορία εφόσον αυτή είναι με το ίδιο όχημα . Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές επιβαρύνονται με 20 € επιπλέον. Η ασφάλιση ισχύει σε όλη την διάρκεια των 2 σκελών της επίδειξης , παύει δε να ισχύει με την έξοδο του οχήματος από τον χώρο της διοργάνωσης , την εγκατάλειψη του ή τον αποκλεισμό του από αυτήν . Ίδιο όχημα μπορεί να συμμετέχει πάνω από μια φορά στην ίδια κλάση με διαφορετικό οδηγό αλλά στην περίπτωση που αυτό το όχημα με τους δύο διαφορετικούς οδηγούς συναντηθεί στο ίδιο ζευγάρι στην φάση των Ladders τότε θα προχωρήσει ο ένας οδηγός από τους δύο , κάτι που θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί από πριν και να έχει ενημερωθεί η γραμματεία . Ίδιος οδηγός δεν μπορεί να συμμετέχει πάνω από μία φορά στην ίδια κλάση έστω και με διαφορετικό όχημα . ΑΡΘΡΟ 6 . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ Ενστάσεις κατά της μη σωστής σε κλάση κατάταξης μίας συμμετοχής , πρέπει να γίνουν έως 10΄ μετά το πέρας του διοικητικού ελέγχου. Ενστάσεις σχετικές με τεχνικά θέματα , κατά της χρονομέτρησης και της διαδικασίας ροής και εκκίνησης δεν μπορούν να γίνουν . ΑΡΘΡΟ 7 . ΕΠΑΘΛΑ Κύπελλα δίδονται στους τρεις πρώτους οδηγούς κάθε κατηγορίας ή κλάσης .