Η  ΦΙ.Μ.Α. προκηρύσσει για το 2009 Παγκρήτιο Κύπελλο κατηγοριών GP Tuning .Το κύπελλο περιλαμβάνει 8 αγώνες από τους οποίους  θα μετρούν οι 7 .Για να μετρήσει μία κατηγορία στο Κύπελλο κατηγοριών GP Tuning πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον σε 6 αγώνες .Oι βαθμοί που θα λαμβάνουν οι οδηγοί σε κάθε κλάση εφ’ όσον εκκινούν 5 και άνω αυτοκίνητα είναι : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 , για 4 αυτοκίνητα η βαθμολογία είναι 18-15-13-11 και για 3 αυτοκίνητα η βαθμολογία είναι 16-13-11 . Δεν υπάρχει βαθμολογία για τα κύπελλα για λιγότερους από 3 εκκινούντες στην κλάση .Δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο έχουν όλοι οι Έλληνες οδηγοί . Η τοποθέτηση λογοτύπων της οργάνωσης είναι υποχρεωτική για τον αγωνιζόμενο επάνω από τους αριθμούς συμμετοχής .Οι απονομές των επάθλων των κυπελλούχων των κατηγοριών θα γίνουν στην αρχή του επόμενου χρόνου σε χώρο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως .Κυπελλούχοι κατηγοριών ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας οι οποίοι παίρνουν τα εξής : 1ος κατηγορίας Έπαθλο 2ος κατηγορίας Έπαθλο 3ος κατηγορίας Έπαθλο Οτιδήποτε άλλο θέμα προκύψει και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα επιλύεται και θα διαμορφώνεται από τους οργανωτές . Από το Δ.Σ. της ΦΙ.Μ.Α.