Ο προγραμματισμένος αγώνας Drift-GP για τις 10/02/2013 στο Καρτόδρομο Αφιδνών από την Proaction, Start Line αναβάλλεται . Οι λόγοι αναβολής είναι στην μη επίτευξη έως τώρα, συμφωνίας μεταξύ ΟΜΑΕ και ασφαλιστικής εταιρείας για την κάλυψη των αγώνων της ΟΜΑΕ για το 2013. Ο λόγος της μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της ΟΜΑΕ και της ασφαλιστικής εταιρείας έως τώρα, είναι η προσπάθεια της διοίκησης της ΟΜΑΕ να πετύχει ακόμη καλύτερες ασφαλιστικές καλύψεις για τους αγωνιζόμενους από αυτές που ίσχυαν παλαιότερα. Εμείς σαν οργανωτές επικροτούμε αυτήν την προσπάθεια και θεωρούμε ότι αξίζει η αναβολή του αγώνα για καλύτερες ασφαλιστικές καλύψεις.     Από την Οργάνωση