Ο 2ος γύρος του πρωταθλήματος στον αγαπημένο Μαραθώνα !!

H ΦΙΜΑ  υπο την αιγίδα της ΟΜΑΕ και με την πολύτιμη βοήθεια του δήμου Μαραθώνα θα διοργανώσει τον 2ο γύρο του πανελληνίου πρωταθλήματος Drift στον γνωστό χώρο του Μαραθώνα όπου για άλλη μια φορά θα σχεδιαστεί μια από τις πιο εντυπωσιακές και απαιτητικές πίστες που έχουν φτιαχτεί στην χώρα μας.

Ετοιμαστείτε για έναν αγώνα φωτιά . .

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12-13/06/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/06

17.00-19.30     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/06

08.30-10.00     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

10.00-12.30     ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ(1ο σκέλος)                        

12.30-13.00     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

13.00-15.30     ΕΛΕΥΘΕΡΑ TWIN ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ(2ο σκέλος)

15.30-19.30     ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                        

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/06

10.00-11.30     ΕΛΕΥΘΕΡΑ LEGAL – ΕΛΕΥΘΕΡΑ TWIN PRO

11.30-12.00      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

12.00-13.00       ΜΑΧΕΣ PRO

13.00-13.30      16αδα ΜΑΧΕΣ LEGAL                                      

13.30-14.30      16αδα ΜΑΧΕΣ PRO

14.30-15.00      8αδα ΜΑΧΕΣ LEGAL                                      

15.00-15.30      8αδα ΜΑΧΕΣ PRO

15.30-15.50      4αδα ΜΑΧΕΣ LEGAL                                      

15.50-16.10      4αδα ΜΑΧΕΣ PRO

16.20-16.40      Μικρός Τελικός LEGAL                                      

16.40-17.00      Μικρός Τελικός PRO

17.10-17.30      ΤΕΛΙΚΟΣ LEGAL                                      

17.40-18.00      ΤΕΛΙΚΟΣ PRO

 

2ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΠDRIFT 2021 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

12-13/06/2021

Αρ. Μητρώου ΕΠΑ:

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 17/05/2021 10.00 Γραμματεία
Λήξη Εγγραφών Παρασκευή 04/06/2021 24.00 Γραμματεία
1ος Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Παρασκευή 11/06/2021 17.00-19.30 Γραμματεία
2ος Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Σάββατο 12/06/2021 08.30-10.00 Γραμματεία
Ελεύθερα περάσματα 1ο σκέλος Σάββατο 12/06/2021 10.00-12.30 Διαδρομή
1η Ενημέρωση Αγωνιζομένων Σάββατο 12/06/2021 12.30 Εκκίνηση
Ελεύθερα περάσματα 2ο σκέλος Σάββατο 12/06/2021 13.00-15.30 Διαδρομή
Βαθμολογημένα LEGAL-PRO Σάββατο 12/06/2021 15.30-19.30 Διαδρομή
Ελεύθερα περάσματα Κυριακή 13/06/2021 10.00-11.30 Διαδρομή
2η Ενημέρωση Αγωνιζομένων Κυριακή 13/06/2021 11.30 Διαδρομή
Έναρξη μαχών LEGAL-PRO Κυριακή 13/06/2021 11.30-18.00 Διαδρομή
Απονομές Κυριακή 13/06/2021 18.30 Εκκίνηση

Απονομή

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η Γραμματεία του αγώνα θα λειτουργεί:

Α) μέχρι την Πέμπτη 10/06/2021 στα γραφεία της ΦΙΜΑ

Β) Την Παρασκευή το Σάββατο και την Κυριακή στις 11-12 και 13/06/2021 στο χώρο του αγώνα.

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν τα Δελτία Πληροφοριών.

Υποχρεωτική ενημέρωση των αγωνιζομένων (briefing)

O Aλυτάρχης υποχρεούται να καλέσει τους αγωνιζόμενους σε συνάντηση πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Η παρουσία του οδηγού, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας ενός εκπροσώπου του, είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 1.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ΦΙΜΑ, μετά από έγκριση της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ οργανώνει τον 2ο αγώνα ΠΠDrift 2021 που θα διεξαχθεί στην περιοχή Μπέη του Δήμου Μαραθώνα στις 12-13/06/2021.

Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

β.        Του Εθνικού Αθλητικού Κώδικα (ΕΑΚ), των παραρτημάτων του και των εγκυκλίων της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

γ.      Του Γενικού και Τεχνικού Κανονισμού DRIFT 2021

δ.      Του παρόντος Συμπληρωματικού Κανονισμού

1.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος                                                                         Διακάκης Μανώλης

Μέλος                                                                                Ράμμος Γιώργος       

1.3.  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Παρατηρητής-Πρόεδρος Αγωνοδικών             Θ.Α.

Αλυτάρχης                                                                        Διακάκης Μανώλης

Γραμματέας του Αγώνα                                                  Πλουμή Ευαγγελία

Τεχνικοί Έφοροι                                                              Σπηλιωτόπουλος Μίλτος

Βαθμολογητές                                                                  Διακάκης Νικηφόρος-Μήτσου Μιχάλης-Θ.Α.

Κριτής εκκίνησης                                                             Σταυρίδης Νεκτάριος

Κριτής επιτάχυνσης                                                        Μανιαδής Μάνος

Κριτής επιτήρησης των διαδρομών                             Ράμος Γιώργος

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ

O αγώνας μετράει σαν 2ος αγώνας στο ΠΠDrift 2021 προκηρυγμένο από την ΟΜΑΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΙΣΤΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θέση: Περιοχή Μπέη Μαραθώνα

Τηλέφωνο: 2815104099

Φαξ:2815104087 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Μήκος της διαδρομής: 600μ 

Πλάτος της διαδρομής: 10-12μ 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών και έγκυρο Αθλητικό Δελτίο της ΟΜΑΕ και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία μπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα  της ΟΜΑΕ και εμπίπτει στις προϋποθέσεις του ΓΚ DRIFT 2021.

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή αυτός δεν επιβαίνει του αυτοκινήτου, κάθε υποχρέωση του βαρύνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη Δήλωση Συμμετοχής.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ) (Εγκύκλιος 6 και επόμενες).

H δήλωση  πρέπει  να  υποβληθεί  μέχρι  την  Παρασκευή  της  προηγούμενης  από  τον  αγώνα εβδομάδας.

  • Μετά την υποβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος μπορεί όμως να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο που δήλωσε με άλλο της ίδιας κλάσης μέχρι τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.

Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στην κλάση που έχει εγγραφεί, το αυτοκίνητο αυτό μπορεί μετά από πρόταση των Τεχνικών Εφόρων και απόφαση Αγωνοδικών να μεταφερθεί στην κλάση που ανταποκρίνεται ή να μην γίνει αποδεκτό.

  • H Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου, ή οδηγού εξηγώντας τους λόγους της άρνησης της (Άρθρο 9.5 EAK). Η απόρριψη πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο το αργότερο 24 ώρες μετά το κλείσιμο των εγγραφών.
  • Η υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σημαίνει αυτόματα ότι ο συμμετέχων και/ή ο οδηγός αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον κανονισμό του αγώνα και παραδέχεται ότι οι καθιερωμένες από τον ΔΑΚ και ΕΑΚ δωσιδικίες, ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέμα που αφορά τον αγώνα.
  • Ο Οργανωτής έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί περισσότερες από εξήντα (70) συμμετοχές και λιγότερες από δέκα πέντε (20).
  • Ο κάθε οδηγός δικαιούται να βάλει στον χώρο 2 άτομα για την ομάδα του δωρεάν. Πιθανή δεύτερη συμμετοχή δεν προϋποθέτει επί πλέον δωρεάν άτομα για την ομάδα του οδηγού.

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Τα παράβολα συμμετοχής ορίζονται στα 120€ πλέον του παραβόλου ασφάλισης στην ΟΜΑΕ για την κατηγορία PRO και στα 100€ πλέον του παραβόλου ασφάλισης στην ΟΜΑΕ για την κατηγορία LEGAL .

               

Πληρωμή στο Σωματείο

Tο παράβολο συµµετοχής μπορεί να πληρωθεί είτε στο γραφείο του Σωματείου, είτε στον παρακάτω λογαριασμό τραπέζης:

Στοιχεία τραπέζης:                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ:                                        GR69 0172 7530 0057 5308 3098 704

Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και ασφάλιση των αγωνιζόμενου που καλύπτει αστική ευθύνη προς τρίτους. Η ασφάλιση αυτή ισχύει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τη στιγμή της εκκίνησης τους και παύει να ισχύει με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης ή διαφορετικά από τη στιγμή εγκατάλειψης του αγώνα ή του αποκλεισμού από αυτόν.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΛΗΡΩΜΑ

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα στο αυτοκίνητο θα επιβαίνει μόνον ο οδηγός. Κανείς αγωνιζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να διαγωνισθεί με δύο αυτοκίνητα στην ίδια κατηγορία.

Αντίθετα το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους αγωνιζόμενους.

Αυτό όμως πρέπει να δηλώνεται με χωριστή δήλωση συμμετοχής. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, οι αγωνιζόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και να συμμορφώνονται αναντίρρητα με τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Αλυτάρχη, του Αγωνοδίκη και των Εφόρων του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

  • Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. (Άρθρο 13 και επόμενα).
  • Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και συνοδεύονται υποχρεωτικά από το παράβολο ένστασης. Το παράβολο ένστασης πρέπει να είναι ισόποσο του παραβόλου συμμετοχής. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τους Αγωνοδίκες. Το παράβολο ένστασης επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.
  • Ενστάσεις για την διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται μέχρι 15 λεπτά μετά την λήξη του τεχνικού ελέγχου ή μετά τη λήξη του αγώνα της κλάσης.
  • Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται μέχρι 30 λεπτά από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.
  • Oι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα έφεσης σύμφωνα με τον EAK (Άρθρο 15.2). Tο παράβολο της έφεσης ορίζεται στα 1000 €, καταβάλλεται με την υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης και δεν επιστρέφεται αν τελικά η έφεση δεν υποβληθεί. Βλέπε Εγκύκλιο 3 § 1.8

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Θα υπάρχει Γενική Κατάταξη για την κάθε κατηγορία.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το πέρας του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΘΛΑ  

Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς (3) πρώτους όλων των κατηγοριών.

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΝΟΜΗ

H απονομή των Επάθλων θα γίνει μετά την λήξη του αγώνα, στον χώρο του αγώνα.