ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DRIFT+CHAMPIONS SHOW ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-11-2009 Τεχνικός Έλεγχος Επίδειξης Πρωταθλητών-Drift 15.00-18.00 Γραμματεία Αναγνώριση διαδρομής επίδειξης 18.00-19.00 Πίστα Ενημέρωση Πρωταθλητών και οδηγών Drift 19.00-20.00 Γραμματεία ΣΑΒΒΑΤΟ 14-11-2009 5 Ελεύθερα περάσματα Drift 11.00-12.30 Πίστα 3 Βαθμολογημένα περάσματα Drift 12.45-14.00 Πίστα Ανακοίνωση ζευγαριών Drift 14.30 Γραμματεία Qualify Επίδειξης Πρωταθλητών 18.00-20.30 Πίστα Ανακοίνωση ζευγαριών Πρωταθλητών 21.00 Γραμματεία ΚΥΡΙΑΚΗ 15-11-2009 Παρουσίαση 16δας Drift και 3 ελεύθερα περάσματα 11.00-12.00 Πίστα Επίδειξη Drift 12.00-14.00 Πίστα Απονομές Drift 14.20 Πίστα Παρουσίαση και Επίδειξη Πρωταθλητών 18.00-20.30 Πίστα Απονομές Πρωταθλητών 20.50 Πίστα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI KANOΝΙΣΜΟΙ  CHAMPIONS SHOW Έναρξη συμμετοχών-Δημοσίευση Κανονισμού 26-10-09 10.00 Γραμματεία Λήξη πρόθεσης συμμετοχής 09-11-09 20.00 Γραμματεία Διοικητικός-Τεχνικός έλεγχος(Drift) 13-11-09 15.00-18.00 Γραμματεία Αναγνωριστικά περάσματα 13-11-09 18.00-19.00 Πίστα Ενημέρωση διαγωνιζομένων 13-11-09 19.00-20.00 Γραμματεία Qualify 14-11-09 18.00 Πίστα Ανακοίνωση ζευγαριών Πρωταθλητών 14-11-09 Μετά το πέρας των Qualify Γραμματεία Παρουσίαση και Επίδειξη Πρωταθλητών 15-11-09 18.00 Πίστα Απονομές Επάθλων 15-11-09 Μετά το πέρας της επίδειξης Πίστα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η γραμματεία και ο πίνακας ανακοινώσεων θα λειτουργούν έως και την 10-11 στα γραφεία του συλλόγου , όλες τις ημέρες , εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ώρες 18.00 – 20.00 . Στις 11,12,13,14 και 15/11 η γραμματεία και ο πίνακας ανακοινώσεων θα λειτουργούν από τις 08.00 έως τις 22.00 στον χώρο της επίδειξης . Οι συμμετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την γραμματεία για να παραλαμβάνουν τα δελτία πληροφοριών και να ενημερώνονται από τον πίνακα ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 1 . ΟΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΣΤΕΛΕΧΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΦΙ.Μ.Α. , τηλ 2810 301289 , φαξ 2815009339 και E Mail [email protected] σε συνδιοργάνωση με τον ΟΛΠ και υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά , μετά από έγκριση της ΕΘΕΑ οργανώνει επίδειξη Πρωταθλητών που θα διεξαχθεί στις 14 και 15/11 στο λιμάνι του Πειραιά . Η επίδειξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΑΚ και των παραρτημάτων του , του ΕΑΚ και του παρόντος κανονισμού . 1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διακάκης Εμμανουήλ-Πλουμή Ευαγγελία-Μουλιανιτάκη Μαρία 1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Αγωνοδίκης : Χαλιβελάκης Μανώλης Αλυτάρχης : Διακάκης Εμμανουήλ Τεχνικός Έφορος : Παπαστεφανάκης Δημήτρης Η ΕΛΠΑ , η διοργανώτρια λέσχη , η Οργανωτική Επιτροπή και οι οδηγοί της επίδειξης δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια της επίδειξης . Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η ΕΛΠΑ έχει συνάψει συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες . ΑΡΘΡΟ 2 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΘΕΣΗ – ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κάθε συμμετέχοντας πραγματοποιεί περάσματα σε κάθε διαδρομή σε ρυθμό αναγνώρισης την Παρασκευή 13/11 , χωρίς να δημιουργεί θόρυβο από τα ελαστικά και με αθόρυβο αυτοκίνητο χωρίς μετατροπές στην εξάτμιση . Η επίδειξη είναι ένας διαγωνισμός κάλυψης δύο παράλληλων διαδρομών από στάση . Η εκκίνηση δίδεται με μια ηλεκτρονική συσκευή που αποκαλείται Christmas Tree . Οι αγωνιζόμενοι στήνονται με τις δέσμες δύο φωτοκύτταρων που μπλοκάρουν τους μπροστινούς τροχούς του αυτοκινήτου και εκκινούν μόλις σβήσουν τρία πορτοκαλί φώτα και ανάψει ένα πράσινο . Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το άναμμα του πράσινου φωτός μέχρι το κόψιμο της δέσμης του φωτοκύτταρου της εκκίνησης λέγεται χρόνος αντίδρασης (RT) ενώ το χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση του φωτοκύτταρου εκκίνησης έως την ενεργοποίηση του φωτοκύτταρου τερματισμού λέγεται χρόνος κάλυψης της διαδρομής (ΕΤ) . Στην φάση των Qualify από την οποία σχηματίζονται και τα ζευγάρια σύμφωνα με το διεθνές σύστημα παραλληλοδρομίου οι διαγωνιζόμενοι πραγματοποιούν 2 περάσματα σε κάθε διαδρομή (δηλαδή 4 συνολικά περάσματα) στα οποία δεν μετράει ο χρόνος αντίδρασης (RT) παρά μόνο ο χρόνος κάλυψης της διαδρομής (ΕΤ) . Ο καλύτερος χρόνος από τα 4 περάσματα κάθε αγωνιζομένου τον κατατάσσει και τον τοποθετεί αυτόματα με το ζευγάρι του στην πρώτη φάση της επίδειξης . Στην επίδειξη τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί από τα Qualify σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό Dragster στην έκδοση Sportsman στήνονται με έναν συμμετέχοντα στην κάθε διαδρομή και τον έχοντα την καλύτερη κατάταξη στα Qualify να επιλέγει την διαδρομή στην οποία θα διαγωνιστεί . Στην συνέχεια της επίδειξης και μετά την 1η φάση με τα ζευγάρια , η επιλογή της διαδρομής στα νέα ζευγάρια που θα σχηματιστούν γίνεται από τον συμμετέχοντα που είχε την καλύτερη επίδοση στο τελευταίο πέρασμα που έκανε με ζευγάρι . Στην επίδειξη με τα ζευγάρια μετράει το σύνολο του χρόνου αντίδρασης και του χρόνου κάλυψης της διαδρομής (RT)+(ΕΤ) , αυτός δε που τερματίζει πρώτος αποκλείει τον άλλο από το να συνεχίσει ενώ ο νικητής προχωράει με νέα σχήματα ζευγαριών . Σε περίπτωση που κατά τα Qualify ή την επίδειξη , αυτοκίνητο του ενός διαδρόμου χτυπήσει τα κεντρικά διαχωριστικά και αυτά παρενοχλήσουν τον οδηγό του άλλου διαδρόμου , τότε ο οδηγός που παρενοχλήθηκε μόνον αποφασίζει για την επανάληψη ή όχι της συγκεκριμένης διαδικασίας . 2.2 ΠΙΣΤΑ Η διαδρομές θα σχηματιστούν στον χώρο που βρίσκεται στην ακτή Ξαβερίου στον Πειραιά και θα είναι περίπου 800 μέτρα μήκος και 6 έως 8 μέτρα φάρδος η κάθε μία . 2.3 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 2.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Το σύστημα έχει δύο σειρές κάθετων φώτων παρέχοντας οπτικώς την αντίστροφη μέτρηση για κάθε οδηγό . Οι οδηγοί εκκινούν με το σβήσιμο τριών πορτοκαλί φώτων και το άναμμα ενός πράσινου φωτός . 2.3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Οι παρακάτω ξεχωριστές επιδόσεις καταγράφονται σε κάθε πέρασμα για κάθε οδηγό , ο χρόνος αντίδρασής του κατά την εκκίνηση (RT) , ο χρόνος που πέτυχε στα 18 μέτρα από την εκκίνηση , ο χρόνος και η ταχύτητα που πέτυχε στο μέσο της διαδρομής και ο χρόνος (ΕΤ) και η ταχύτητα που πέτυχε στο τέλος της διαδρομής . 2.3.3 ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ Όταν κατά την εκκίνηση του οδηγού ανάψει στην πλευρά του κόκκινο φως αυτό πάει να πει ότι ο οδηγός της συγκεκριμένης διαδρομής ξεκίνησε ενωρίτερα από το επιτρεπόμενο και έτσι η προσπάθειά του είναι άκυρη και δεν επαναλαμβάνεται στην φάση των Qualify ενώ τον αποκλείει στην φάση της επίδειξης . Εάν κάποιος οδηγός ξεκινήσει μετά τον τερματισμό του άλλου οδηγού του ζευγαριού του , τότε η συγκεκριμένη προσπάθεια του είναι άκυρη και δεν επαναλαμβάνεται στην φάση των Qualify ενώ τον αποκλείει στην φάση της επίδειξης . Σε περίπτωση βροχής η ανωτέρω χρονομέτρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει και θα αντικατασταθεί με ρολόι αντίστροφης μέτρησης και φωτοκύτταρα για το jump start στην εκκίνηση και φωτοκύτταρα για τους χρόνους στον τερματισμό . ΑΡΘΡΟ 3 . ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Στην επίδειξη των Πρωταθλητών έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 3 πρώτοι του Πρωταθλήματος Αναβάσεων 2008 Ομάδας Α-Ομάδας Ν-Ομάδας Α 2L-Ομάδας Ν 2L-Ομάδας Ε , οι 3 πρώτοι του Πρωταθλήματος Ταχύτητας 2008 Κατηγορίας Sport-Κατηγορίας Open , οι 9 πρώτοι της τελικής βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Ράλλυ 2008 Κατηγορίας Ν-Α-Ε οι 7 πρώτοι της Κατηγορίας F3(Ν-Α-Ε) οι 6 πρώτοι Πρωταθλήματος Ράλλυ 2008 Ιστορικών αυτοκινήτων και οι 6 πρώτοι Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ταχύτητας 2008 Ιστορικών αυτοκινήτων . Επίσης η οργάνωση έχει το δικαίωμα της επιλογής επί πλέον οδηγών που να μην πληρούν τους ανωτέρω όρους συμμετοχής . Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής μπορεί να διευρυνθούν σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των συμμετεχόντων . ΑΡΘΡΟ 4 . ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΕΚΤΑ Στην επίδειξη γίνονται δεκτά όλα τα είδη αυτοκινήτων στα οποία δεν υπάρχει κανείς περιορισμός σε κινητήρα αναρτήσεις κτλ. και δεν υπόκεινται σε περιορισμούς homologation , εκτός από τα θέματα ασφάλειας . Τα αυτοκίνητα χωρίζονται μόνον σε κλάσεις ως προς τα κυβικά τους χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός Ομάδων και Κατηγοριών . Κλάση 1400 : Έως 1400 cc Κλάση 1600 : 1401 cc έως 1600 cc και έως 1400cc Turbo Τετραπετάλουδα Kit Car και Wankel Κλάση 2000 : 1601 cc έως 2000 cc και έως 1600cc Turbo Τετραπετάλουδα Kit Car και Wankel Κλάση 2001 και άνω : 2001 και άνω cc και έως 2000cc Turbo Τετραπετάλουδα Kit Car και Wankel Κλάση Ιστορικών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κατηγοριων και κλασεων και με τους κινητηρες που εβγεναν στην γραμμη παραγωγης. Για να μετρήσει μία κλάση πρέπει να εκκινήσουν σε αυτήν τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα άλλως η κλάση αυτή συμπτύσσεται με την αμέσως μεγαλύτερη . Εάν σε μία κλάση συμμετέχουν πάνω από 16 οδηγοί τότε από τα qualify προκρίνονται οι 16 πρώτοι για την επίδειξη με τα ζευγάρια.Εαν συμμετεχουν 15 οδηγοι τοτε απο τα qualify προκρινονται οι 8 πρωτοι για την επιδηξη με τα ζευγαρια. Οι οδηγοί δεν είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν με αυτοκίνητο που να ανήκει στην ίδια κλάση με αυτήν που κατάκτησαν τον τίτλο τους το 2008 . Συνίσταται η τοποθέτηση πρόσθετων προβολέων . ΑΡΘΡΟ 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Γραμματεία . Το παράβολο συμμετοχής είναι δωρεάν . Η ασφάλιση ισχύει σε όλη την διάρκεια των δοκιμών και της επίδειξης , παύει δε να ισχύει με την έξοδο του οχήματος από τον χώρο της διοργάνωσης , την εγκατάλειψη του ή τον αποκλεισμό του από την επίδειξη . ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ Ενστάσεις κατά της μη σωστής σε κλάση κατάταξης μίας συμμετοχής , πρέπει να γίνουν έως τις 1 Νοεμβρίου 2009 30΄ μετά το πέρας των Qualify . Ενστάσεις σχετικές με τεχνικά θέματα , κατά της χρονομέτρησης και της διαδικασίας ροής και εκκίνησης δεν μπορούν να γίνουν . ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΑΘΛΑ Κύπελλα δίδονται στην επίδειξη των Πρωταθλητών στους τρεις πρώτους οδηγούς κάθε κλάσης και όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν αναμνηστικά μετάλλια . Υ.Σ. Ο παρών κανονισμός μπορεί να υποστεί μέχρι την 9/11/09 κάποιες αλλαγές . Οι αλλαγές αυτές θα υπογραμμίζονται για μεγαλύτερη διευκόλυνση στον εντοπισμό τους .