ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το προγραμματισμένο Track Day στις 29/1.2012 αναβάλλεται λόγω πολύ πιθανών βροχοπτώσεων την ημέρα αυτή. Η νέα ημερομηνία που αυτό μετατίθεται είναι στις 05/02/2012 που εάν και πάλι δεν βοηθήσει ο καιρός θα μετατεθεί για τις 12/02/2012. Προκειμένου η οργάνωση να αντιμετωπίζει έγκαιρα την περίπτωση αναβολής και λόγω λίγων συμμετοχών, αναγκάζεται να θεσμοθετήσει νέα πολιτική διαβάθμισης στα παράβολα συμμετοχής. Τα παράβολα συμμετοχής χωρίς διάθεση χρόνων των γύρων θα διαμορφώνονται εξής:

 • 45€ για συμμετοχές πληρωμένες έως τις 7/2(Τρίτη)
 • 55€ για συμμετοχές πληρωμένες μετά τις 7/2

Καταθέσεις των παραβόλων συμμετοχής στην Εμπορική Τράπεζα αρ. λογαριασμού 49638264(Δικαιούχος Διακάκης Νικόλαος) και απαραίτητη προσκόμιση της απόδειξης της τράπεζας στον διοικητικό έλεγχο. Σε περίπτωση που συμμετέχων επιθυμεί διάθεση τυπωμένων χρόνων των γύρων του η επιβάρυνση είναι 10€. Στα ανωτέρω παράβολα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Νοσοκομειακό όχημα σε όλη την διάρκεια του Track Day.
 2. Γιατρός σε όλη την διάρκεια του Track Day.
 3. Κριτές διαδρομής.
 4. Κινητός κριτής ελέγχου επικίνδυνης οδήγησης.
 5. Συνεργείο αλλαγής και πώλησης ελαστικών σε αγωνιστικές τιμές.
 6. Αέρας.
 7. Νερό.
 8. Ρεύμα
 9. Χωρισμός των αναβατών σε γκρουπάκια με βάση τον γρηγορότερο γύρο τους μετά τις πρώτες Seans.
 10. Διάθεση καφέ, αναψυκτικών και νερών εντός του αεροδρομίου.
 11. Δυνατότητα delivery φαγητού εντός του αεροδρομίου.

Από την Οργανωτική επιτροπή